انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

انجمن ایرانی تحقیق در عملیات فعالیت خود را در سال 1370 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایرانی تحقیق در عملیات تاکنون 11 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیات