انجمن ایرانی مطالعات جهان

انجمن ایرانی مطالعات جهان فعالیت خود را در سال 1391 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایرانی مطالعات جهانانجمن ایرانی مطالعات جهان مسئولیت برگزاری 2 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.نشستها و سخنرانی های علمی انجمن ایرانی مطالعات جهان