آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران فعالیت خود را در سال 1388 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران تاکنون 3 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران