آموزش مهندسی ایران

آموزش مهندسی ایران فعالیت خود را در سال 1361 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا آموزش مهندسی ایرانآموزش مهندسی ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.نشستها و سخنرانی های علمی آموزش مهندسی ایران