انجمن پویا شناسی سامانه ها

انجمن پویا شناسی سامانه ها فعالیت خود را در سال 1390 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن پویا شناسی سامانه ها تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن پویا شناسی سامانه ها