علوم و فناوریهای شیمیایی ایران

علوم و فناوریهای شیمیایی ایران فعالیت خود را در سال 1391 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا علوم و فناوریهای شیمیایی ایران تاکنون 4 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط علوم و فناوریهای شیمیایی ایران