فضای معماری نو ایران

فضای معماری نو ایران فعالیت خود را در سال 1395 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا فضای معماری نو ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط فضای معماری نو ایران