مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایران

مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایران فعالیت خود را در سال 1402 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.