مطالعات نهج البلاغه ایران

مطالعات نهج البلاغه ایران فعالیت خود را در سال 1393 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.