مهندسی حرارتی و برودتی ایران

مهندسی حرارتی و برودتی ایران فعالیت خود را در سال 1390 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا مهندسی حرارتی و برودتی ایران تاکنون 7 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط مهندسی حرارتی و برودتی ایران