انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران فعالیت خود را در سال 1378 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران تاکنون 3 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران