انجمن علمی ارتقاء کتابخانه های عمومی ایران

انجمن علمی ارتقاء کتابخانه های عمومی ایران فعالیت خود را در سال 1403 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی ارتقاء کتابخانه های عمومی ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی ارتقاء کتابخانه های عمومی ایران