انجمن سیستم های فازی ایران

انجمن سیستم های فازی ایران فعالیت خود را در سال 1383 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن سیستم های فازی ایران تاکنون 8 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن سیستم های فازی ایران مسئولیت برگزاری 2 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.



کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن سیستم های فازی ایران



نشستها و سخنرانی های علمی انجمن سیستم های فازی ایران