انجمن مشاوره ایران

انجمن مشاوره ایران فعالیت خود را در سال 1375 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مشاوره ایران تاکنون 4 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مشاوره ایران مسئولیت برگزاری 4 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مشاوره ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مشاوره ایران