انجمن علمی آسیب شناسی ایران

انجمن علمی آسیب شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1319 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی آسیب شناسی ایران تاکنون 8 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی آسیب شناسی ایران