انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران

انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران فعالیت خود را در سال 1382 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران