انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران فعالیت خود را در سال 1375 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران