انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1373 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران تاکنون 6 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران