انجمن علمی ویروس شناسی ایران

انجمن علمی ویروس شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1382 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی ویروس شناسی ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی ویروس شناسی ایران