انجمن انرژی بادی ایران

انجمن انرژی بادی ایران فعالیت خود را در سال 1376 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن انرژی بادی ایران تاکنون 5 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن انرژی بادی ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن انرژی بادی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن انرژی بادی ایران