انجمن آموزش مهندسی ایران

انجمن آموزش مهندسی ایران فعالیت خود را در سال 1388 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن آموزش مهندسی ایران تاکنون 3 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن آموزش مهندسی ایران مسئولیت برگزاری 4 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آموزش مهندسی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن آموزش مهندسی ایران