انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران

انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران فعالیت خود را در سال 1387 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران تاکنون 15 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.



کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران