انجمن آبیاری و زهکشی ایران

انجمن آبیاری و زهکشی ایران فعالیت خود را در سال 1384 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن آبیاری و زهکشی ایران تاکنون 5 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آبیاری و زهکشی ایران