انجمن زمین شناسی ایران

انجمن زمین شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1373 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن زمین شناسی ایران تاکنون 19 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن زمین شناسی ایران