انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران

انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران فعالیت خود را در سال 1383 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران تاکنون 4 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران