انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات فعالیت خود را در سال 1384 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتانجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات مسئولیت برگزاری 2 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.نشستها و سخنرانی های علمی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات