انجمن فیزیک ایران

انجمن فیزیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۱۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن فیزیک ایران تاکنون ۱۹ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن فیزیک ایران در حال انتشار ۳ ژورنال تخصصی علمی است. انجمن فیزیک ایران مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن فیزیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن فیزیک ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن فیزیک ایران