انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران

انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران