انجمن علمی جراحان دهان، فک و صورت

انجمن علمی جراحان دهان، فک و صورت فعالیت خود را در سال ۱۳۷۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی جراحان دهان، فک و صورت