انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران

انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۴۳ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران