انجمن روانشناسی سلامت ایران

انجمن روانشناسی سلامت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.