انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران تاکنون ۳ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی هنرهای تجسمی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران