انجمن ادبیات داستانی دریچه

انجمن ادبیات داستانی دریچه فعالیت خود را در سال ۱۳۹۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ادبیات داستانی دریچه تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ادبیات داستانی دریچه در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ادبیات داستانی دریچهژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ادبیات داستانی دریچه