انجمن مهندسی شیمی ایران

انجمن مهندسی شیمی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی شیمی ایران تاکنون ۱۵ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی شیمی ایران در حال انتشار ۴ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی شیمی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی شیمی ایران