اهداف و برنامه‌ها

انجمن زیست شناسی ایران

تاریخ درج: ۲۲ آذر ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۲ آذر ۱۳۹۵

تقویت دانش زیست شناسی و کمک به ارتقای سطح علمی محققان .
تقویت دانش عمومی زیست شناسی و ایجاد ارتباط بین دانش و مردم به زبان ساده .
بررسی مسایل و مشکلات زیست شناسی و تلاش برای رفع مشکلات .
ایجاد فضای همفکری و همکاری بین محققان و دانشمندان رشته زیست شناسی .
ارتقا و هدفمندسازی فعالیتهای انجمن در سطوح مختلف .
افزایش نقش انجمن در برنامه ریزهای آموزشی و پژوهشی .
افزایش نقش انجمن در مشاوره علمی و کمک به تصمیم سازی به نظام مدیریتی کشور.
ارتقا و هدفمندسازی فعالیتهای انجمن در سطوح مختلف.
افزایش نقش انجمن در برنامه ریزهای آموزشی و پژوهشی.
افزایش نقش انجمن در مشاوره علمی و کمک به تصمیم­ سازی به نظام مدیریتی کشور.