تاریخچه انجمن

انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

تاریخ درج: ۲۷ آذر ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۶ آذر ۱۳۹۵

    به منظور گسترش و ارتقای اخلاق در علوم و فناوری ، توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به ارزش های اخلاقی و امور آموزش و پژوهش در زمینه­های اخلاق حرفه ای، اخلاق در پژوهش، اخلاق در آموزش، اخلاق در زمینه­های تخصصی، اخلاق در زمینه­های نو، اخلاق و اجتماع و نیز گسترش ارتباطات و مبادلات فکری، علمی و فرهنگی میان دانشمندان ، فنّاوران ، فلاسفه و عالمان دینی و انجام مطالعه و بهره گیری از آموزه های اسلامی و فرهنگ ملی در جهت تحقق اهداف فوق، انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در سال ۱۳۸۳ توسط هیات موسسین : آقایان دکتر محمد توکل، دکتر یوسف ثبوتی، دکتر احمد جلالی، دکتر سعید سمنانیان، دکتر محمد حسین صنعتی، دکتر داریوش فرهود، دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر مصطفی معین ،دکتر رضا مکنون و دکتر جعفر میلی منفرد تاسیس گردید .

  رسالت انجمن ، اعتلای موازین اخلاقی و معنویت در مجامع و نهادهای مختلف علمی، اجرایی و تخصصی کشور و فرهنگ عمومی جامعه است.

  انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است که با مجوز معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را برای مدت نامحدود آغاز کرده است.

  در نخستین مجمع عمومی انجمن در هفتم بهمن ماه سال ۱۳۸۳، اعضای هیات مدیره و بازرسی برای یک دوره سه ساله انتخاب شدند. آقایان دکتر یوسف ثبوتی، دکتر سعید سمنانیان، دکتر محمد حسین صنعتی دکتر داریوش فرهود، دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر رضا مکنون، دکتر مصطفی معین، دکتر علیرضا یلدا و دکتر جعفر میلی منفرد به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم دکتر ثریا مکنون و استاد فقید دکتر علی محمد کاردان به عنوان اعضای علی البدل و آقای دکتر حمید رحمت به عنوان بازرس اصلی و دکتر سید منصور خلیلی عراقی به عنوان بازرس علی البدل.

  اولین جلسه هیات مدیره انجمن در هجدهم بهمن ماه سال ۱۳۸۳ تشکیل گردید و در مورد تفکیک وظایف رای­گیری به عمل آمد که در نتیجه: آقای دکتر مصطفی معین به عنوان رئیس انجمن، آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد به عنوان نایب رئیس، اقای دکتر جعفر میلی منفرد به عنوان دبیر و آقای دکتر محمد حسین صنعتی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

  در سه سال اول فعالیت هیات مدیره، ۱۳۴ نفر به عضویت انجمن در آمدند و انجمن موفق شد علاوه بر برگزاری چندین نشست و سمینار مرتبط با اخلاق در سطح ملی و منطقه ای ، چاپ خبرنامه ، فصلنامه علمی – پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، ایجاد پایگاه اینترنتی و تشکیل کمیته­های تخصصی، اصول اخلاقی خود را نیز تدوین کند.

  در پی دعوت برای تشکیل دومین مجمع عمومی انجمن، در سیزدهم دی ماه سال ۱۳۸۶، دومین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن برگزار شد و اعضای هیات مدیره جدید به این شرح انتخاب شدند: آقایان دکتر شاهین آخوندزاده، دکتر اردشیر امیر ارجمند، دکتر محمد توکل، دکتر سعید سمنانیان، دکتر داریوش فرهود، دکتر مصطفی معین، دکتر رضا مکنون، دکتر ثریا مکنون و دکتر جعفر میلی منفرد به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان دکتر مهدی بهادری نژاد و دکتر یوسف ثبوتی به عنوان اعضای علی البدل ، آقای دکتر محمد حسین صنعتی نیز به عنوان بازرس اصلی و دکتر احمد فهیمی فر به عنوان بازرس علی البدل.

  اولین جلسه هیات مدیره انجمن در دوره دوم در پانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۸۶، تشکیل گردید و آقای دکتر مصطفی معین به عنوان رئیس، آقای دکتر داریوش فرهود به عنوان نایب رئیس، آقای دکتر جعفر میلی منفرد به عنوان دبیر و آقای دکتر سعید سمنانیان به عنوان خزانه دار انجمن انتخاب شدند. هیات مدیره جدید از سال ۱۳۸۷ فعالیت های خود را در جهت نیل به اهداف انجمن آغاز نموده است.