تاریخچه انجمن

انجمن ایرانی روابط بین الملل

تاریخ درج: ۲۷ آذر ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۶ آذر ۱۳۹۵


نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ بود که شماری از استادان برجسته رشته روابط بین الملل کشور که با استادان این رشته در سطح ‏بین المللی تعامل و همکاری داشتند، به این فکر افتادند که با هم اندیشی یکدیگر اقدام به تأسیس انجمنی کنند که ‏همکاری های علمی در این رشته را در داخل کشور نهادینه کند. در این راستا، برخی از استادان از جمله دکتر مهدی ‏ذاکریان با همفکری به این تصمیم رسیدند که برای شکل دهی به این مهم با استادان دیگری در داخل و خارج از کشور ‏مشورت نموده و طرحی برای ارایه تهیه کنند. به همین روی، گروهی از استادان دانشگاه در کنار هم قرار گرفتند تا ‏هیات موسس شکل گیرد.
دکتر محمد جواد ظریف، دکتر داود باوند، دکتر سید جواد امام جمعه زاده، دکتر سید حسین ‏سیف زاده، دکتر احمد نقیب زاده و دکتر محمد رضا تخشید از جمله اعضای اصلی و کلیدی هیأت مؤسس این انجمن ‏بودند. این گروه از استادان این رشته به عنوان هیات موسس تقاضای خود را به وزارت علوم ارایه دادند. این طرح و ‏اسامی شرکت کنندگان بارها از سوی وزارت علوم با رایزنی با نماینده هیات موسس مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ‏سرانجام پس از طی مراحل اداری در سال ۱۳۸۵ به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری رسید.‏
از جمله اهداف اولیه موسسان این انجمن می توان به تقویت ارتباطات استادان این رشته و ارتقاء موقعیت و جایگاه ‏رشته روابط بین الملل در داخل و نیز تقویت نگاه ایرانی به روابط بین الملل و تقویت همکاری های بین المللی اشاره ‏نمود.
همچنین گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی – کاربردی دانشگاهیان و مجریان تصمیم گیرنده کشور و توسعه کیفی نیروهای ‏متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های روابط بین الملل، علوم سیاسی و مطالعات بین ‏المللی از دیگر اهداف اولیه موسسان انجمن بوده است.‏