اهداف و برنامه انجمن

انجمن ایرانی روابط بین الملل

تاریخ درج: ۲۷ آذر ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۶ آذر ۱۳۹۵


برنامه راهبردی انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل
انجمن ایرانی روابط بین الملل با الهام از کلیات، شرح وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه، سند برنامه راهبردی خود ‏را برای 
یک دوره ۱۰ ساله(۱۴۰۱-۱۳۹۱) پیش بینی و طراحی کرده است. این سند که در نشست مجمع عمومی مورخ ‏‏۲۱ خردادماه
سال ۱۳۹۱ مصوب شده، به شرح زیر است:‏
• کمک به بازنگری دروس دانشگاهی مرتبط با رشته روابط بین الملل
• ‏کمک  به بازنگری دروس دانشگاهی مرتبط با رشته روابط بین الملل  ‏
• کمک به تأسیس مراکز علمی و تخقیقاتی در زمینه  های مرتبط با رشته روابط بین  الملل
• ‏کمک به دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی در ارتقاء سطح علمی دانشجویان وفارغ  التحصیلان رشته ‏روابط بین  الملل
• ‏برقراری ارتباط در تعامل سازنده با مراکز علمی و تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با حوزه روابط بین الملل در ‏داخل و خارج از کشور
• ‏همکاری با انجمن های علمی داخل و خارج از کشور در مرتبط با رشته روابط بین الملل به منظور بهره گیری و ‏انتقال تجربیات
• ‏کمک به برگزاری کنفرانس ها، همایش ها و کنگره های علمی در سطح ملی و بین المللی در زمینه روابط ‏بین الملل
• ‏کمک به تولید علم، توسعه و انتشار دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در حوزه روابط بین الملل
• ‏گسترش همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تقویت رشته روابط بین الملل در زمینه  های ‏آموزش، پژوهشی و فناوری
• ‏گسترش و پیشبرد و ارتقای علم روابط بین  الملل
• توسعه کمی وکیفی نیروهای متخصص در حوزه روابط بین  الملل
• ‏بهبود بخشیدن به روند آموزش و پژوهش در حوزه ¬های آموزشی و مطالعاتی روابط بین  الملل
• همکاری در سیاست گذاری ها در برنامه ریزی های کلان توسعه کمی و کیفی علوم و فناوری
• گسترش مرزهای دانش و ارتقای سطح علمی کشور در حوزه روابط بین الملل
• ‏بستر سازی برای جلب مشارکت فعالان بخش غیردولتی در حوزه روابط بین الملل
• تعامل فعال با سازمان ها و نهادهای تخصصی ذیربط در حوزه روابط بین الملل
• تعامل فعال با دانشگاه ها و مراکز آموزشی تحقیقاتی داخلی
• تعامل فعال با دانشگاه ها و مراکز آموزشی تحقیقاتی خارجی
• ترویج و شناساندن دانش روابط بین الملل به علاقمندان، دانش  پژوهان و داوطلبان ورود به دانشگاه ها
• برنامه ریزی  و حمایت از توسعه بین المللی انجمن های علمی کشور
• ‏توسعه همکاری های ملی وبین المللی با انجمن های مشابه
• ‏  ارائه پیشنهاد به نهادهای قانون گذار وسیاستگذاری
• ‏  حمایت از نخبگان و استعدادهای درخشان
• ‏ ارتقای مشارکت در تصمیم سازی ها و توسعه و ترویج و انتشار علم و فناوری
• ‏ تلاش علمی در توسعه و ترویج علم روابط بین الملل