فعالیت های انجمن

انجمن سنجش از دور ایران

تاریخ درج: ۲۲ آذر ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۲ آذر ۱۳۹۵

- ایجاد و بروزرسانی مرتب

وب گاه انجمن

- پیگیری تأسیس اولین مجله علمی- پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران

- همکاری و مشاوره علمی و پژوهشی در زمینه انتشار مقالات، کتب تخصصی، طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی

- برگزاری کارگاههای تخصصی و دوره های آموزشی

- تشکیل کمیته های تخصصی تحقیقاتی - اجرایی و ایجاد ارتباط با سازمانهای اجرایی

- ایجاد و تکمیل پایگاه اطلاعات اعضای انجمن و ارتباط با اعضاء در گروههای تخصصی

- ایجاد آرشیو داده های ماهواره ای جهت تسهیل تهیه داده در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای انجمن

- فعالیت در زمینه جذب افراد متخصص در زمینه های مرتبط با

اهداف انجمن (۵۹۷ نفر عضو در چهار دسته عضویت افتخاری،

پیوسته، وابسته و دانشجویی)