تاریخچه و اهداف انجمن

انجمن علمی آموزش پزشکی ایران

تاریخ درج: ۶ دي ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۶ دي ۱۳۹۵

انجمن علمی آموزش پزشکی به عنوان یک سازمان غیر دولتی به استناد مصوبه ی دویست و شصت و دومین جلسه ی مورخ ۷/۸/۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه های علمی ، تحقیقاتی ، تخصصی و فنی با اهداف زیر شروع به فعالیت نمود.

اهداف انجمن علمی آموزش پزشکی:

- توسعه ی علم آموزش پزشکی۱

- افزایش آگاهی اساتید و مسئولان در زمینه های آموزش پزشکی۲

۳- حفظ حقوق و منافع قانونی مشترک اعضای انجمن

۴- برقراری و تبادل اطلاعات و ارتباطات مابین اعضاء

۵- تهیه و انتشار مطالب علمی از طریق چاپ بولتن و مجلات علمی

۶- ترغیب کلیه اعضاء انجمن به رعایت اصول علمی و استانداردهای تدوین شده ی ملی

۷- هدایت اعضای انجمن برای دست یابی به استانداردهای بین المللی در زمینه های آموزش پزشکی در انجام فعالیت های علمی خویش

۸- تهیه و اجرای طرح های لازم برای تحصیل سرمایه جهت انجام فعالیت های مرتبط با موضوع امجمن

۹- کمک به برنامه ریزی تربیت نیروی انسانی در گروه پزشکی

وظایف زیر برای تحقق اهداف انجمن تعیین شده است:

۱-     ایجاد ارتباط علمی و فنی، تحقیقاتی ، آموزشی و تبادل نظر بین محققان و متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون در گروه پزشکی سر و کار دارند.

۲-      همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و موسسات اموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی امور آموزشی ، پژوهشی و برگزاری گردهمایی ها و آموزش مداوم.

۳-     ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی و پژوهشی با ارائه ی پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور

۴-     ارائه ی خدمات آموزشی ، علمی ، پژوهشی ، فنی و مشاوره ای

۵-     ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی پژوهشی و آموزشی

۶-     تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی و آموزشی

۷-     برگزاری گردهمایی های آموزشی و پژوهشی و آموزش مداوم در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

با توجه به این که نزدیک به ۲۰ سال است که انجمن آموزش پزشکی کشور مشغول فعالیت می باشد کارنامه ی درخشانی را برجای گذاشته و خدمات ارزنده ای در زمینه ی ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش و تعالی دستاوردهای آموزش پزشکی کشور ارائه نموده است که بدون تردید حاصل تلاش و زحمات اعضای هیئت مدیره و کلیه اعضای انجمن و علاقه مندان آموزش پزشکی کشور بوده است.اکنون که اعضای خانواده ی آموزش پزشکی روز به روز بیشتر شده انجمن آموزش پزشکی در صدد است تا از طریق پشتیبانی، هدایت ، حمایت ، مدیریت و مشاوره فعالیت های علمی ، آموزشی ، پژوهشی و خدماتی و تبیین و تولید و ارائه ی برنامه های آموزشی به صورت دوره ها ، کارگاه ها ، سمینارها و گردهمایی های علمی با بهره گیری از فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی امکان برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات علمی را به صورت حضوری و غیر حضوری فراهم نماید. همچنین در راستای ترغیب و جاب مشارکت کلیه اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و مدیران در تولید علم ، طراحی ، تدوین و هجرای پروژه های پژوهشی ، برنامه های آموزشی و خدمات فنی و مشاوره ای با شناسایی نیاز ها و زمینه های علاقه مندی و آمادگی خهت همکاری اعضاء و علاقه مندان آموزش پزشکی کشور امکان عضویت آنان را فراهم می نماید تا با یاری و مشارکت جمعی در راه توسعه و پیشبرد اهداف آموزش پزشکی کشور گام برداریم.

هیئت مدیره ی انجمن علمی آموزش پزشکی کشور اردیبهشت ۱۳۹۰