تاریخچه انجمن

انجمن علمی اندودانتیست های ایران

تاریخ درج: ۲۵ دي ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۵ دي ۱۳۹۵

انجمن اندودانتیست‌های ایران (Iranian Assocciation of Endodontists) یک تشکیل علمی و صنفی با هدف تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت سطح  سلامت آحاد جامعه در حیطه مرتبط با این علم تشکیل گردیده و برای رسیدن به این هدف، افزایش سطح اطلاعات و آگاهی‌ها، تغییر در نگرش و ارتقاء مهارتهای علمی همکاران محترم دندانپزشک و اندودانتیست مطابق با آخرین دستاوردهای علمی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. هیئت مؤسس این انجمن شامل آقایان دکتر مهدی منصف، دکتر سید احمد قاضی نوری، دکتر میر عبداله سلوتی، دکتر احمد صادقین، دکتر کاظم آشفته یزدی، دکتر عباسعلی خادمی، دکتر محمود صفایی، دکتر محمد ضرابیان، دکتر سید بهروز موسوی و دکتر علی کنگرلو در تیرماه ۱۳۷۴ سنگ بنای این انجمن را پایه گذاری نمودند.

از سال ۱۳۷۶ با تصویب هیئت مدیره انجمن تاکنون این انجمن اقدام به انتشار جزوات آموزشی راهنمای بیماران، لغت‌نامه رشته اندودانتیکس و برگزاری دوره‌های آموزش مدون و بازآموزی به کمک محققین و اساتید داخل و خارج از کشور نموده است.

از پاییز سال ۱۳۸۳ هیئت مدیره انجمن مصمم گردید که خبرنامه فصلی خود را منتشر نماید و با همت دست‌اندرکاران امر، بخوبی از عهده آن برآمد و هم اکنون این خبرنامه به صورت دوره‌ای چاپ شده و در اختیار اعضاء قرار می‌گیرد.

همچنین از سال ۱۳۸۵ مجله علمی انگلیسی (Iranian Endodontic Journal) با همت هیئت تحریریه و با پشتیبانی هیئت مدیره انجمن  فعالیت خود را آغاز نموده است. خوشبختانه این ژورنال توسط کمیسیون نشریات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و هم اکنون تنها ژورنال انگلیسی – تخصصی حرفه دندانپزشکی محسوب می‌گردد که دارای امتیاز علمی و پژوهشی است.

این ژورنال علمی همراه با کتب، خبرنامه و جزوات علمی دیگر به طور رایگان و به صورت دوره‌ای جهت اعضاء انجمن ارسال می‌گردد.

قابل ذکر می‌باشد که هم‌اکنون این انجمن دارای حدود پانصد نفر عضو پیوسته و وابسته می‌باشد و از آنجا که عضویت در این انجمن برای سایر متخصصین و دندانپزشکان گرامی امکانپذیر می‌باشد درصورتی که همکاران ارجمند برای عضویت در انجمن اندودانتیست‌های ایران ابراز تمایل نمایند با آغوش باز استقبال به عمل خواهد آمد.