اساسنامه انجمن

انجمن علمی اندودانتیست های ایران

تاریخ درج: ۲۵ دي ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۵ دي ۱۳۹۵

کلیات :

 ماده ۱ – به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه مربوطه و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامیده میشود انجمن علمی اندودانتیستها براساس مواد آتی تشکیل می‌گردد که در سطور بعد به اختصار "انجمن" نامیده می‌شود. 

ماده ۲ – انجمن صرفاً در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می‌نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند. 

ماده ۳ – انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده ۴ – مرکز انجمن در شهر: تهران آدرس: میدان فلسطین، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه بن‌بست فتحی، پلاک ۱۶۳ ، واحد ۷ است و شعب آن می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود، در ضمن روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هیات مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود.

ماده ۵ – انجمن دارای تابعیت ایرانی است.

ماده ۶ – انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

شرح وظایف و اهداف :

ماده ۷ – به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده ۲ اساسنامه انجمن، اقدامات و فعالیت‌های زیر را به عمل خواهد آورد.

۱-۷- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه‌های گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.

۲-۷- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمان‌هایی که به نحوی با فعالیت‌های انجمن مرتبط هستند در برنامه‌ریزی امور آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی

۳-۷- تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی و بهداشتی درمانی، موسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی

۴-۷- ارائه خدمات آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی براساس ضوابط مربوطه

۵-۷- ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی، بهداشتی و درمانی

۶-۷- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی

۷-۷- برگزاری گردهمایی‌های آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

۸-۷- فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش‌های علمی مرتبط با رشته مربوطه به خصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان

۹-۷- مشارکت در تشکیل شورای انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران و برنام‌ریزی امور مرتبط با آن

۱۰-۷- جلب حمایت نهادهای بین‌المللی برای انجام فعالیت‌های علمی، پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشور  

ارکان انجمن:

ماده۱۱ – انجمن دارای ارکان زیر است:

۱-۱۱- مجمع عمومی

۲-۱۱- هیات مدیره

۳-۱۱- بازرس 
 

الف – مجمع عمومی:

ماده ۱۲ – مجمع عمومی از گردهمایی‌ اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می‌گردد: 

۱-۱۲- مجمع عمومی عادی که هر سال یکبار تشکیل می‌شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می‌کند و نیز می‌تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکیل گردد. 

۲-۱۲- مجمع عمومی فوق‌العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می‌شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی فوق‌العاده به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا یک پنجم از اعضای پیوسته تشکیل می‌گردد. 

۳-۱۲- اولیه جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هیات مؤسس، پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تشکیل خواهد شد. 

تبصره ۱ - جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده هر یک با حضور حداقل نصب به علاوه یک اعضای پیوسته رسمیت می‌یابد و در مجامع عمومی فوق‌العاده تصمیمات با دو سوم آرا خواهد بود. 

تبصره ۲ – چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می‌شود در اینصورت مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۳ – وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد: 

۱-۱۳- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن 

۲-۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت 

۳-۱۳- انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره 

۴-۱۳- انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی‌البدل 

۵-۱۳- تصویب کلیه آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره 

۶-۱۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های انجمن 

تبصره – در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.

ب – هیات مدیره :

ماده ۱۴ – اعضای هیات مدیره مرکب از (۵ یا ۷ یا ۹) ..... نفر است و ۲ نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر ۳ سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضویت در هیأت مدیره افتخاری است. 

تبصره ۱ – افزایش تعداد هیات مدیره با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و تائید نهایی کمیسیون خواهد بود. 

تبصره ۲ – جلسات هیات مدیره حداقل هر یک ماه یکبار تشکیل می‌شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آراءحاضرین خواهد بود. 

ماده ۱۵ - هیات مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار با رأی کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره انتخاب می‌نماید. در ضمن آیین‌نامه داخلی هر انجمن در جلسات هیات مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسید. 

تبصره ۱ – رئیس انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی‌توانند به سمت یکی از این دو مسئولیت انتخاب شوند. 

تبصره ۲ – رئیس هیات مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و مجری کلیه مصوبات هیات مدیره و نماینده قانونی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود. 

تبصره ۳ – کلیه اوراق تعهدآور با امضای رئیس هیات مدیره و امضای خزانه‌دار و مهر انجمن و نامه‌های رسمی اداری با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او نایب رئیس خواهد بود. 

تبصره ۴ – چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیات مدیره) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد. 

تبصره ۵ – در صورت استعفا و برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی‌البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد. 

ماده ۱۶ - هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهارماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نمایند. 

تبصره - هیات مدیره قبلی تا تائید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون، مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

 

ماده ۱۷ – وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

۱-۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده 

۲-۱۷- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی 

۳-۱۷- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی‌های علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 

۴-۱۷- تهیه ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی 

۵-۱۷- تهیه گزارش سالانه فعالیت‌های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی 

۶-۱۷- تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی 

۷-۱۷- قبول هدایا و کمک‌های مالی برای انجمن 

۸-۱۷- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجامع عمومی 

۹-۱۷- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه 

۱۰-۱۷- تشکیل کمیته‌های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها 

۱۱-۱۷- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور 

۱۲-۱۷- اقامه دعوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می‌شود در تمام مراجع و مراجل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر 

۱۳-۱۷- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 

۱۴-۱۷- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق‌العاده

ج- بازرس:

ماده ۱۸- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و (۱ یا ۲ نفر) ............ علی‌البدل خواهد بود که هر ۳ سال در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد. 

ماده ۱۹- وظایف بازرس به شرح زیر است: 

۱-۱۹- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی 

۲-۱۹- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومی 

۳-۱۹- گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی 

 

۴-۱۹- دعوت از مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری

 

ماده ۲۰- شرکت بازرس در جلسات هیئت مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می‌تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیئت مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

ماده ۲۱- در پایان هر سال مالی ریاست هیئت مدیره گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن و ترازنامه مالی آن را حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تایید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.  

منابع مالی انجمن :

ماده ۲۲- منابع مالی انجمن عبارتست از: 

۱-۲۲- حق عضویت اعضا 

۲-۱۲- از محل هدایا و کمک‌ها 

۳-۱۲- درآمد حاصل از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فنی و انتشاراتی 

۴-۱۲- حمایت‌های مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

موارد انحلال انجمن:

ماده ۲۳- درصورت درخواست هیئت مدیره یا بازرس و یا ۳/۱ اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده به هر دلیل انجمن منحل می‌گردد. 

ماده ۲۴- مجمع عمومی فوق‌العاده که تصمیم به انحلال انجمن می‌گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیئت تسویه و تعیین مدت مأموریت آن اقدام خواهد کرد. 

ماده ۲۵- هیئت تسویه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می‌نماید. ختم عملیات تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد. 

تبصره – باقیمانده دارایی‌های انجمن پس از وضع دیون و مخارج هیئت تسویه و نیز اطلاع کمیسیون به یکی از موسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد. 

ماده ۲۶- این اساسنامه مشتمل بر ............ فصل و ............... ماده و............ تبصره در تاریخ ..................... به تصویب مجمع عمومی و موسس رسید.