تاریخچه انجمن

انجمن علمی چشم پزشکی ایران

تاریخ درج: ۸ دي ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۸ دي ۱۳۹۵

   سابقه پزشکی و چشم پزشکی در ایران به قبل از اسلام و دوران هخامنشیان باز می گردد. به ویژه در دانشگاه جندی شاپور اهواز در زمان ساسانیان (۲۲۴-۶۴۱ میلادی) علوم پزشکی مدون تدریس می گردید. پیرو توصیه های حکیمانه حضرت رسول اکرم(ص) و امامان معصوم، محمد بن زکریای رازی (۸۶۵-۹۲۵ میلادی) و حکیم ابوعلی سینا ستارگان درخشان علم و افتخار ایران و نابغه بشریت (۹۸۰-۱۰۳۷ میلادی) در رابطه با چشم پزشکی مطالب زیادی نگاشته اند و همچنین دانشمندان و پزشکان ایرانی دیگری از جمله ابوسهل مسیحی جرجانی (۱۰۴۲-۱۱۳۶ میلادی) و زرین دست کتاب مشهور خود را در سال ۱۰۸۸ میلادی به زبان فارسی تألیف نمود، نشان دهنده قدمت توجه به چشم پزشکی در ایران می باشد.

  با تأسیس دارالفنون در سال ۱۲۹۴ شمسی (۱۹۱۶میلادی) آموزش چشم پزشکی مدون شروع گردید و کرسی چشم به دکتر یحیی شمس ملک آرا (لسان الحکما) تعلق گرفت و با تأسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ کرسی چشم پزشکی به پروفسور محمدقلی شمس واگذار گردید پس از تربیت تعدادی چشم پزشک در داخل و بازگشت چشم پزشکان از خارج کشور در سال ۱۳۲۶ انجمن چشم پزشکی ایران تأسیس گردید و از آن زمان تا کنون پیوسته توسط هیئت مدیره که با رأی همکاران عضو که فعلاً بیش از نفر ۱۵۰۰ می باشند انتخاب گردیده و اداره می شود، هیئت مدیره هر دوره برای مدت سه سال و با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و خدمتگذار همکاران چشم پزشک و مردم ایران بوده اند.

  انجمن چشم پزشکی ایران خود را متولی توسعه آموزش و پژوهش و درمان چشم پزشکی در ایران و منطقه می داند تا همگام با دفاع از منزلت علمی و حقوق صنفی چشم پزشکان گام های مؤثری در ارتقاع دانش و خدمات چشم پزشکی برداشته شود. بر همین اساس ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی ایران و انجمن های چشم پزشکی دنیا برقرار کرده است و پیوسته در برگزاری سمینار های ماهیانه و فصلی فعالانه شرکت کرده و کنگره سالیانه را به صورت بین المللی برگزار می نماید؛ و با عضویت فعال در MEACO نقش همکاران ایرانی را در مجامع  بین المللی پررنگ تر کرده است.
 
  انجمن چشم پزشکی ایران دارای زیر مجموعه های زیر بوده و در حال توسعه آنها می باشد:
 
 - گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی) ایران
 - گروه فوق تخصصی ویتره و رتین (سگمان خلفی) ایران
 - گروه فوق تخصصی جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم ایران
 - گروه فوق تخصصی کودکان و استرابیسم و نوروافتالمولوژی ایران
 - گروه فوق تخصصی گلوکوم ایران

اخیراً با پذیرش IrAVO  به عنوان بازوی پژوهشی انجمن گامهای مؤثری در حوزه پژوهش برداشته خواهد شد.

مجلهIranian Journal of Ophthalmology   خبرنامه دیدگاه از انتشارات انجمن چشم پزشکی ایران است همچنین سایت انجمن  (www.irso.org)    می تواند دسترسی همکاران را به انجمن تسهیل نماید.