اساسنامه انجمن

انجمن علمی فیزیوتراپی ایران

تاریخ درج: ۸ دي ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۸ دي ۱۳۹۵


فصل اول- کلیات:
ماده ۱- به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه مربوط به تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامیده می شود انجمن فیزیوتراپی ایران براساس مواد آتی تشکیل می گردد که در سطور بعد به اختصار (انجمن) نامیده می شود.
ماده ۲- انجمن صرفاً در زمینه های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.
ماده ۳- انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.
ماده ۴- مرکز انجمن در شهر تهران آدرس: خ شریعتی- پایین تر از طالقانی- خ حقوقی- پ ۱۱۸- واحد ۸ است و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود، در ضمن روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هیئت مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آن ها خواهد بود.
ماده ۵- انجمن دارای تابعیت ایرانی است.
ماده ۶- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
فصل دوم- شرح وظائف و اهداف:
ماده ۷- به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده ۲ اساسنامه انجمن، اقدامات و فعالیت های زیر را به عمل خواهد آورد.
۱-۷- ایجاد ارتباط های فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه های گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.
۲-۷- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمان هایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند در برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی
۳-۷- تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه های آموزشی و بهداشتی درمانی، مؤسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی
۴-۷- ارائه خدمات آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی براساس ضوابط مربوطه
۵-۷- ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی، بهداشتی و درمانی
۶-۷- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی
۷-۷- برگزاری گردهمایی های آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۸-۷- فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های علمی مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان
۹-۷- مشارکت در تشکیل شورای انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی امور مرتبط با آن
۱۰-۷- جلب حمایت نهادهای بین المللی برای انجام فعالیت های علمی، پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشور
فصل سوم- عضویت:
ماده ۸- عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد:
۱-۸- عضویت پیوسته: هیئت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های فیزیوتراپی یا رشته های مرتبط باشند می توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن در آیند.
۲-۸- عضویت وابسته: به افرادی که حائز شرایط زیر باشند می توانند به عضویت انجمن در آیند:
کلیه کسانی که دارای درجه دکتری در یکی از رشته های ارتوپدی، مغز و اعصاب، طب ورزشی و روماتولوژی باشند و کلیه افرادی که دارای پذیرش رشته فیزیوتراپی در مقطع کارشناسی هستند.
۳-۸- عضویت افتخاری: شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.
تبصره ۱- اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.
تبصره ۲- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیئت مؤسس و هیئت مدیره مذکور در ماده ۷ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا باشند.
ماده ۹- هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیئت مدیره تعیین و تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره ۱- پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
تبصره ۲- ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیئت مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.
ماده ۱۰- عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
۱-۱۰- استعفای کتبی عضو
۲-۱۰- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیئت مدیره تعیین می نماید.
۳-۱۰- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیئت های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی است.
تبصره ۱- مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.
تبصره ۲- تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تأیید هیئت نظارت بر عملکرد انجمن براساس موضوع بند ۷ ماده ۳ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظائف کمیسیون، با هیئت مدیره خواهد بود.
فصل چهارم- ارگان انجمن:
ماده ۱۱- انجمن دارای ارگان زیر است:
۱-۱۱- مجمع عمومی
۲-۱۱- هیئت مدیره
۳-۱۱- بازرس
الف- مجمع عمومی:
ماده ۱۲- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد:
۱-۱۲- مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکیل گردد.
۲-۱۲- مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم درخصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی فوق العاده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس یا یک پنجم از اعضای پیوسته تشکیل می گردد.
۳-۱۲- اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هیئت مؤسس، پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱- جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای پیوسته رسمیت می یابد و در مجمع عمومی فوق العاده تصمیمات با دو سوم آرا خواهد بود.
تبصره ۲- چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نیست به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود در این صورت مجمع یا هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۳- وظائف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:
۱-۱۳- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت های سالانه انجمن
۲-۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت
۳-۱۳- انتخاب و یا عزل اعضای هیئت مدیره
۴-۱۳- انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل
۵-۱۳- تصویب کلیه آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیئت مدیره
۶-۱۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای انتشار آگهی های انجمن
تبصره- در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در کشور ماده ۱۰ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.
ماده ۱۴- اعضای هیئت مدیره مرکب از (۵ یا ۷ یا ۹) ۷ نفر است و ۲ نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر ۲ سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.
تبصره ۱- افزایش تعداد هیئت مدیره با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی و تأیید نهایی کمیسیون خواهد بود.
تبصره ۲- جلسات هیئت مدیره حداقل هر یک ماه یک بار تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرا حاضریت خواهد بود.
ماده ۱۵- هیئت مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار با رأی کتبی اکثریت اعضای هیئت مدیره انتخاب می نماید. در ضمن آئین نامه داخلی هر انجمن در جلسات هیئت مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسید.
تبصره ۱- رئیس انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی توانند به سمت یکی از این دو مسئولیت انتخاب شوند.
تبصره ۲- رئیس هیئت مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و مجری کلیه مصوبات هیئت مدیره و نماینده قانونی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهند بود.
تبصره ۳- کلیه اوراق تعهد آور با امضای رئیس رئیس هیئت مدیره و امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس خواهد بود.
تبصره ۴- چانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیئت مدیره) در جلسات شرکت ننمایند مستعفی شناخته خواهند شد.
تبصره ۵- در صورت استعفا و برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نمایند.
تبصره- هیئت مدیره قبلی تا تأیید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون، مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۱۷- وظائف و اختیارات هیئت مدیره:
۱-۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده
۲-۱۷- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی
۳-۱۷- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی های علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۴-۱۷- تهیه ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی
۵-۱۷- تهیه گزارش سالانه فعالیت های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی
۶-۱۷- تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی
۷-۱۷- قبول هدایا و کمک های مالی برای انجمن
۸-۱۷- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجامع عمومی
۹-۱۷- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه
۱۰-۱۷- تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آن ها
۱۱-۱۷- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور
۱۲-۱۷- اقامه دعوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر
۱۳-۱۷- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۱۴-۱۷- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده
ج- بازرس:
ماده ۱۸- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و (۱ یا ۲ نفر) ۱ علی البدل خواهد بود که هر ۳ سال یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۹- وظایف بازرس به شرح زیر است:
۱-۱۹- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی
۲-۱۹- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومی 
۳-۱۹- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
۴-۱۹- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری
ماده ۲۰- شرکت بازرس در جلسات هیئت مدیره بدون حق رأی مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هئیت مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
ماده ۲۱- در پایان هر سال مالی ریاست هیئت مدیره گزارش فعالیت های سالانه انجمن و ترازنامه مالی آن را حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.
فصل پنجم- منابع مالی انجمن:
ماده ۲۲- منابع مالی انجمن عبارتست از:
۱-۲۲- حق عضویت اعضا
۲-۲۲- از محل هدایا و کمک ها
۳-۲۲- درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فنی و انتشاراتی
۴-۲۲- حمایت های مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
فصل ششم- موارد انحلال انجمن:
ماده ۲۳- در صورت درخواست هیئت مدیره یا بازرس و یا ۳/۱ اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.
ماده ۲۴- مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیئت تسویه و تعیین مدت مأموریت آن اقدام خواهد کرد.
ماده ۲۵- هیئت تسویه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می نماید. ختم عملیات تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد.
تبصره- باقیمانده دارایی های انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هیئت تسویه و نیز اطلاع کمیسیون به یکی از مؤسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد.
این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل و ۲۵ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۲۰/۱/۸۵ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید.