تاریخچه انجمن

انجمن علمی کایروپرکتیک ایران

تاریخ درج: ۲۶ دي ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۶ دي ۱۳۹۵


در سال ۱۸۹۵ میلادی مطابق با سال ۱۲۷۴ شمسی، رشته کایرو پراکتیک در آمریکا تاسیس گردید و در طول سالیان بعد در دنیا گسترش یافت.
در ایران، سالیان قبل تعدادی از پزشکان کایروپراکتیک بصورت انفرادی و در راستای خدمت به ملت شریف به کشور مراجعه نمودند، متاسفانه به علت مشکلات عدیده در آن زمان اکثریت ایشان به کشور مبدا باز گشتند، اما تعدادی از پزشکان که در ایران مانده بودند با گروه جدیدی که به وطن بازگشتند در سال ۱۳۷۰ گروه کایروپراکتیک ایران یا  IDCA(Iranian Doctors of Chiropractic Association) را تاسیس کردند.در سال ۱۳۷۱ رشته کایروپراکتیک با فعالیت های گسترده و منسجم این گروه و با همکاری نماینده محترم سازمان نظارت بر دانشگاه های کایروپراکتیک یاCCE(Council_on_Chiropractic_Education)  و بر طبق استاندارد های بین المللی به تایید و تصویب شورای عالی ارزشیابی و معاونت دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسید.به منظور استقلال و حفظ ارزشهای این رشته و با پیگیری های معاونت محترم آموزشی، قوانین مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.چگونگی فعالیت و آئین نامه فارغ التحصیلان رشته کایروپراکتیک بر اساس آئین نامه و قانون  چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی تدوین و ابلاغ گردید و طبق قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی جزو گروه پروانه دار محسوب شد.
گروه کایروپراکتیک ایران عضویت رسمی سازمان جهانی کایروپراکتیک یاWFC(World_Federation_of_Chiropractic) را دارا می باشد.
WFC یکی از سازمانهای غیر دولتی (NGO) محسوب می شود و از اعضای رسمی سازمان بهداشت جهانی یاWHO(World_Health_Organization) به شمار می رود. یکی دیگر از موفقیتهای گروه کایروپراکتیک ایران عضویت با حفظ  استقلال در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
در اردیبهشت سال ۱۳۸۳، با به حد نصاب رسیدن تعداد فارغ التحصیلان این رشته و با حضور نماینده محترم معاونت آموزشی در امور انجمنهای گروه پزشکی، انجمن علمی کایروپراکتیک ایران یاIRCA(Iranian_Chiropractic_Association) با تایید و تصویب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تاسیس شد.یکی از فعالترین انجمنهای فدراسیون بین المللی کایرو پراکتیک، انجمن علمی کایروپراکتیک ایران می باشد که با اکثریت اعضای وابسته در ایران و پیوسته در خارج از کشور بزرگترین انجمن رسمی کایرو پراکتیک در خاور میانه به شمار می آید.
انجمن کایروپراکتیک ایران دارای ۴ کمیته به شرح زیر می باشد:
۱. کمیته بدوی انتظامی
۲. کمیته پژوهشی۳. کمیته انتشارات۴. کمیته روابط عمومی     هدف انجمن علمی کایروپراکتیک ایران حفظ استاندارهای بین المللی در راستای درمان بیماران و آموزش و ارتقاء هرچه بیشتر سطح علمی این انجمن می باشد.