تاریخچه انجمن

انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران

تاریخ درج: ۹ دي ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۹ دي ۱۳۹۵

ایجاد و تأسیس این گرایش جدید در رشته جراحی در ایران برای اولین بار مرهون فعالیت های علمی و تخصصی استاد دکتر محمد وفائی بوده است.

ایشان در سال ۱۳۴۸ با طی دوره آموزشی دو ماهه در بیمارستان سنت مارکز لندن ، که مخصوص بیماریهای کولون و رکتوم می باشد ، مقدمات انتقال آموزشهای تخصصی این رشته را به ایران فراهم نمودند

.

سپس در سال ۱۳۴۹ با عنوان آستیان افتخاری مدعو Invited Honoror Ossistant  بیمارستان سنت مارکز به توسعه و گسترشدانش و تجربیات خود در رشته کولوپروکتولوژی افزوده و با نگارش دو کتاب در این زمینه به توسعه این رشته در داخل کشور ادامه دادند با نهایت به اینکه تلاش ایشان در ایجاد ،بخش و فلوشیب رشته کولوپروکتولوژی در دانشگاه تهران بی نتیجه ماند ،جراحان علاقمند بطور خصوصی در مطب و مشارکت در اعمال خصوصی ایشان دوره های اموزش شش ماهه خود را در کنار استاد طی نمودند.

 

فعالیت های گسترده استاد و آموزش همکاران جراح و انتشار مقالات علمی در نشریات و منابع بین المللی موجب گردید در سال ۱۳۷۸ ریاست فدراسیون آسیایی کولوپروکتولولوژی آیسا و اقیانوسیه برای مدت ۳ سال به ایشان اعطا گردد و در سال ۱۳۸۱ هشتمین کنگره بین المللی فدراسیون در تهران برگزار گردید.

 

بتدریج گستره آموزش های کولورکتال در ایران و همچنین پذیرش جراحان ایرانی بیشتر در مراکز علمی و تخصصی بین المللی بویژه بیمارستان سنت مارکز افزایش یافت و در سایه تلاش و کوشش بسیار در نهایت در سال ۱۳۸۵ انجمن کولوپروکتولوژی ایران مجوز تاسیس گرفت و اینک این رشته با تعداد قابل توجهی متخصیصن جوان و دانشمند در سراسر کشور فعالیت می نماید. و امید است در سالهای پیشرو نتایج عملکرد علمی و بر رشد فعالان ایرانی این رشته در منابع بین المللی شکوفایی هرچه بیشتر یافته و ابعاد علمی و تخصصی آن برای درمان بیماران و تامین سلامت ایرانیان عزیز روز افزون گردد.