تاریخچه انجمن

انجمن آموزش مهندسی ایران

تاریخ درج: ۹ دي ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۹ دي ۱۳۹۵

- نظام آموزش مهندسی از مهمترین عناصر پیشرفت و توسعه جوامع محسوب می شود و لازم است وظایف آن به صورت مستمر و همگام با پیشرفت های جهانی درحوزه های مرتبط با علم و فناوری، بازبینی و باز تعریف شود. این امر در کشورهای توسعه یافته سالها است که به صورت بسیار ریشه دار و عمیق و با برگزاری کنفرانس ها، کارگاه های آموزشی، انتشار مجلات علمی و کتب تخصصی متعدد پیگیری می شود. فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۸ با توجه به برنامه های گروه علوم مهندسی و احساس ضرورت در تغییر و تحول در آموزش مهندسی و کافی نبودن بحث آموزش مهندسی دردانشگاه ها ، اقدام به انتشار فصلنامه آموزش مهندسی ایران نمود. همزمان با انتشار مجله تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها، متقاضی تشکیل انجمن آموزش مهندسی شدند و در همین راستا بحث تشکیل انجمن آموزش مهندسی از طریق شورای گروه علوم مهندسی پیشنهاد شد.

- جلسه تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران بنا به دعوت گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و با همفکری تعدادی از انجمن­های مهندسی و معاونین آموزشی چند دانشگاه صنعتی کشور   درباره چگونگی تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران و انتخاب اعضای هیأت مؤسس انجمن برای تهیه اساسنامه و پیگیری سایر اقدامات در تاریخ ۸۶/۰۸/۲۳ در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد