معرفی و فعالیت های انجمن

انجمن نقد ادب عربی ایران

تاریخ درج: ۲ دي ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۱ دي ۱۳۹۵

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی نقد ادب عربی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه نقد ادبیات عربی ، انجمن نقد ادب عربی با تلاش اساتید تشکیل گردید .

انجمن در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و مرکز آن در شهر تهران می باشد .

وظایف و فعالیت های انجمن :

* انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم نقد ادب عربی سروکار دارند .

* همکاری با نهادهای اجرایی ، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن

* ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز

مزایای عضویت در انجمن :

* کسب امتیاز جهت قبولی در مقاطع بالاتر تحصیلی

* مشارکت در کارگاه های نقدی با تخفیف ویژه

* دریافت آخرین اخبار ادبی

* دریافت کتب نقد ادب از طریق ایمیل

* آموزشهای مجازی در نقد ادب عربی

* مشارکت در همایش های ملی و بین المللی انجمن

* و...