اهداف انجمن

انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران

تاریخ درج: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۴ آذر ۱۳۹۵

اهداف انجمن  

ایجاد ارتباط و تبادل نظر علمی، فنی، آموزشی و تحقیقاتی بین محققان و متخصصان داخلی و خارجی
ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی و صنعتی و ارایه پیشنهادهای لازم به مراجع ذیربط
ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی، فنی، مشاوره ای و صنعتی
ترغیب و تشویق پژوهشگران، صنعتگران، و دانش پژوهان در پیشبرد فعالیت های تخصصی
تجلیل از دانشجویان ، فارغ التحصیلان ، اساتید و متخصصان ممتاز کشور
تقدیر از پایان نامه و پروژه های برتر کشور
برگزاری همایش های آموزشی، پژوهشی و صنعتی در داخل و خارج کشور
تهیه، تدوین و انتشار کتب و نشریات آموزشی، پژوهشی و صنعتی
همکاری با مؤسسات آموزشی، پژوهشی و صنعتی در داخل و خارج کشور
شناساندن همه جانبه دانش و فناوری جدید
اعتلا و توسعه همه جانبه کمی و کیفی دانش مهندسی ساخت و تولید
تهیه و تدوین استانداردهای مناسب مهندسی ساخت و تولید کشور
تهیه و تدوین استراتژی ساخت و تولید صنعتی در کشور