اهداف انجمن

انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

تاریخ درج: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۴ آذر ۱۳۹۵

اهداف انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

بر اساس مفاد اساسنامه انجمن، منطق طراحی در پیکربندی‌های تشکیلاتی، تفکر حاکم بر تشکل‌های علمی و حرفه‌ای و استمرار بخشیدن به ارزش‌های فرهنگی و علمی، برخی از اهداف استراتژیک و فعالیت‌های عمده انجمن را می‌توان به شرح زیر بیان نمود:

  ۱- ایجاد زمینه‌های مساعد و برقراری ارتباط با نهادهای رسمی و قانونی، مراجع دولتی، ملی، مقننه، قضایی، مجریه و مؤسسات دولتی و خصوصی در قالب مقررات قانونی و جلب توجه و پشتیبانی آنان در جهت نیل به اهداف انجمن.

  ۲- همکاری با سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و مؤسسات ملی و ارگان‌های رسمی از طریق ارائه نظرها و گزارش‌های کارشناسی و توصیه‌های فنی و قانونی، در تهیه و تدوین قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی و اقتصادی مرتبط با « نظام‌های نگهداری و تعمیرات » .

  ۳- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه‌ ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های علمی موضوع فعالیت انجمن.

  ۴- اشاعه فرهنگ « نظام‌های نگهداری و تعمیرات نوین » .

  ۵- ایجاد روابط حسنه و تسهیلات بین اعضاء انجمن برای همکاری مشترک بین آن‌ها در زمینه‌های مختلف.

  ۶- سعی و اهتمام در ترغیب مراکز و مجتمع‌های تولیدی و صنعتی به رعایت استانداردهای صنعتی، دانش فنی و تکنولوژی روز جهت نگهداری و تعمیرات دستگاه‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد بهره‌برداری.

  ۷- کوشش و برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء سطح کیفی و دانشی فرهنگ « نظام‌های نگهداری و تعمیرات » در کشور از طریق تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی و تخصصی جهت شرکت‌ها، انتشار کتب و نشریات فنی و تخصصی، توسعه و تشویق فعالیت‌های پژوهشی.

  ۸- بررسی تاًثیر نظام‌های « نگهداری و تعمیرات » بر روی وضع اجتماع و محیط زیست و آشنا کردن جامعه با محاسن استفاده از نظام‌های « نگهداری و تعمیرات نوین » .

  ۹- کوشش در جهت همکاری متقابل با مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی و ایجاد ارتباط بین متخصصان این رشته به منظور همکاری و تبادل افکار.

  ۱۰- ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی فنی (سیستم اطلاعات فنی و بانک‌های اطلاعاتی) و فراهم کردن تسهیلات لارم برای تبادل و گردش اطلاعات و تجربیات بین اعضاء و انجمن و سایر تشکل‌ها (انجمن‌ها، کانون‌های صنفی و تخصصی و آموزشی و ...) و مؤسسات و سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت‌های انجمن از طریق:

  تهیه هرگونه اطلاعات و نشریات لازم مربوط به « نگهداری و تعمیرات » برای استفاده اعضاء انجمن و سایر انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی.
   تاًسیس کتابخانه، انتشار کتب و نشریات فنی، تخصصی و مفید و گزارشات و خبرنامه‌های ادواری.
  ایجاد ارتباطات علمی و تخصصی با انجمن‌ها و مجامع علمی بین‌المللی.
 برگزاری گردهمایی‌های علمی و تخصصی در سطوح داخلی و خارجی مرتبط با « نت ».
   گردآوری آمار و اطلاعات در باره آخرین پیشرفت‌های علمی و فنی در زمینه فعالیت‌های « نت » و نشر آن‌ها و جلب توجه اعضاء نسبت به این پیشرفت‌ها.

  ۱۱- بازآموزی مهندسین شاغل واحدها با دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت مرتبط با « نت ».

ضمناً هریک از فعالیت‌های ذکر شده که احتیاج به اخذ مجوزهای لازم از مسئولین ذیربط داشته باشد، با کسب مجوز، رعایت شرایط و موارد قانونی اقدام خواهد شد.